Yin workshop med bollar ”if you are feeling it you are doing it”

Lördag 5 okotber kl.13.30-16.30

Under denna eftermiddag kommer vi komma in i homebase, att skapa en trygghet för att kunna se vad som pågår i kropp och sinne, när vi stannar oss i livets pågående flöde för att vara i stillhetens inre flöde. Yinens 3 delar är, att vi intar en form, Asana, den indiska delen. Sen tar vi kontakt med bindvävens struktur för att aktivera meridian systemet, som är yinens andra del, den traditionella kinesiska medicinen. Och den tredje delen är att vi landar i observerandet, att vara i det som är, den buddistiska vägen. Yinen är en meditativ yoga, där vi stressar bindväven och leder genom långsam inkännande förlängning eller kompression. Vi vill känna formen i fokusområdet, target point, för att kunna skapa en aktivering av meridianen som löper i bindväven och komma åt eventuella sammanväxningar som gör att det blir stopp i det inre flödet, qi, livskraften. Och även skapa ny cellbildning i vävnaden. Vi möter våra sensationer med en omfamnande attityd, att känna modet och styrkan att stanna kvar i det obekväma, med hjälp av vårt compassion mind.

Lärare: Ywonne Källström

Pris: 450 kr (380 kr om du har kort på Yogashakti)

Boka: Mejla namn och telnr till info@yogashakti.se