Stresshantering & yoga


Vi har alla varit där när livet bara blir för mycket, kaos står innan för dörren och du vet inte riktigt i vilken ende du skall börja.

Stress/utmattning kommer när våra sammanhang vi lever i blir påfrestande samtidigt, och att livssituationen behöver få en förändring för att kunna hitta tillbaka till energi, glädje och balans. Vi får ibland symtom som ångest och nedstämdhet för att vi inte kan hantera kaoset, och försök hitta vägar ur som inte alltid blir hjälpsamma. Det här är en kurs för dig som behöver verktyg för att hantera stress eller utmattning eller känner att du vill ha kunskapen inför framtiden för att inte hamna i att stressen tar över i ditt liv. En kurs som riktar sig till dig som vill veta mer om hur stress fungerar och hur du kan hitta till din balans. Under denna kurs kommer du få konkreta verktyg, råd och tips. Du kommer få fakta kring stress, yogaövningar, integrerad tillämpad avslappning, andningsövningar. Vi kommer vid varje tillfälle ha en kortare teoridel, samt yoga och avslappning.

Torsdagar kl.16.00-17.45 Datum: 3 oktober -28 nov uppehåll v.44 Pris: 8 ggr, 1600 kr Anmälan: mejla namn och telefonnummer till info@yogashakti.se

Teoridelen kommer innehålla bl.a Vad stress är och hur du påverkas i kroppen vid stress. Vad händer? Du kommer även få information om hur du kan kartlägga dina egna beteenden som leder till stress och hur du kan lära om för att hitta balans. Vad gör jag som blir stress? Vi kommer även gå igenom andningens betydelse för avslappning och spänningar. Hur andas jag? Tankarnas betydelse för din stress Vad har jag för stressande tankar? Sömnsvårigheter Medveten närvaro Inga förkunskaper behövs